Skontaktuj się z nami!    504 130 802

Jak to działa?

Jeśli ktoś podczas kolizji uszkodził twój samochód koniecznie wezwij policję lub spisz oświadczenie.
Zadzwoń do nas, podaj numer polisy OC sprawcy (sprawca ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu nazwę zakładu ubezpieczeń z którym zawarł ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, a także numer polisy). Podstawimy auto zastępcze we wskazane miejsce i zajmiemy się wszystkimi formalnościami oraz bezgotówkowym rozliczeniem wynajętego przez Ciebie pojazdu.

Jak to możliwe?

Nie wierzysz w to, że ubezpieczyciel sprawcy pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego?

Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zgodnie z powyższym artykułem kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za wszystkie normalne następstwa szkody. Czasowe pozbawienie kogoś możliwości poruszania się własnym samochodem, jest takim następstwem i każda osoba ma prawo do wynajęcia samochodu zastępczego.

Dodaj komentarz